POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PENTRU SITE-UL WWW.REPARAMASINA.RO

1. Informatii privind operatorul de date cu caracter personal

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul www.reparamasina.ro este societatea TOP AUTO REPARATII SRL, persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Str. Targu Neamt, nr. 9, bl. MIIb8/5, sc. A, et. 7, ap. 32, Sectorul 6, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/11822/2019 si CUI 41609915. Operatorul TOP AUTO REPARATII SRL (denumit in continuare “TOP AUTO” sau “Operatorul”) poate fi contactat la sediul sus-mentionat sau la adresa de e-mail: ; tel.: 0727822068.

Acest site este proprietatea exclusiva a Operatorului si orice informatii gasite pe site apartin de drept acestuia sau partenerilor agreati de Operator care isi furnizeaza serviciile prin intermediul site-ului, folosirea lor fiind interzisa in alt scop decat cel pentru care a fost creat site-ul. Continutul site-ului www.reparamasina.ro se adreseaza exlusiv persoanelor fizice ce au implinit in mod legal varsta de 18 ani.

2. Datele cu caracter personal prelucrate de Operator

Ca regula, TOP AUTO colecteaza date cu caracter personal pe baza furnizarii voluntare de catre personele vizate. Categoriile de date cu caracter personal colectate depind de natura modului in care vizitatorul doreste sa interactioneze cu site-ul www.reparamasina.ro.

Astfel, pentru lansarea unei comenzi de montare/inlocuire de piese si de programare la service-ul partener, persoana vizata va furniza voluntar Operatorului urmatoarele date personale: nume si prenume, adresa de e-mail si telefon. Daca se doreste inscrierea la newsletter, persoana vizata va furniza voluntar Operatorului adresa de e-mail.

Datele furnizate voluntar de persoana interesata de serviciile partenerilor Operatorului sunt utilizate pentru a da eficienta solicitarii persoanei vizate de a efectua o reparatie la unul din service-urile afisate pe site-ul www.reparamasina.ro sau dupa caz, pentru contactarea telefonica sau pe e-mail (in functie de optiunea exprimata de persoana vizata) pentru stabilirea si/sau confirmarea disponibilitatii service-ului pentru programarea solicitata.

TOP AUTO poate sa colecteze involuntar si alte date, dar care nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (tipul de browser folosit, limba browser-ului utilizat, tipul de sistem de operare folosit, adresa IP a computerului utilizat pentru navigarea pe site, data si ora accesarii site-ului s.a.) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre TOP AUTO pentru a imbunatati serviciile/produsele oferite clientilor sai. Astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

3. Prelucrarea datelor de Operator (scopuri si temeiuri legale)

TOP AUTO prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.reparamasina.ro in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

• in baza consimtamantului persoanei vizate, pentru a onora solicitarile formulate pe site (de exemplu, prin completarea datelor privind numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon, acestea vor fi furnizate service-ului partener ales de persoana vizata pentru efectuarea reparatiilor);

• in baza consimtamantului expres al utilizatorului site-ului in scopuri de marketing, in format exclusiv electronic (newsletter);

• in baza interesului legitim al Operatorului, datele personale pot fi colectate involuntar, pentru a intelege nevoile si asteptarile clientilor si pentru imbunatatirea serviciilor/produselor oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.reparamasina.ro sau a inserarii adresei de e-mail pentru comunicari de marketing ori a oferirii consimtamantului in scopuri de marketing pe orice material pus la dispozitie de TOP AUTO sau de un partener al acestuia, fiecare utilizator si-a exprimat consimtamantul ca Operatorul sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu cele ale Legii nr. 190/2018 pentru aplicarea acestui Regulament.

4. Protectia datelor prelucrate de catre Operator

Pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal, TOP AUTO va actiona in mod legal, echitabil si transparent, iar prelucrarea datelor se va realiza in scopuri determinate, explicite si legitime. Prelucrarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate, in conformitate cu legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal. Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, TOP AUTO isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform legislatiei in vigoare aplicabile datelor cu caracter personal.

TOP AUTO nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.reparamasina.ro, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Operatorului (transmitere newsletter, furnizor servicii website, furnizor hosting si inregistrare domenii), a partenerilor si angajatilor acestora imputerniciti in acest scop (transmitere date de contact catre service-ul auto pentru prestarea serviciilor solicitate de utilizator) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a TOP AUTO sau a angajatilor acesteia.

5. Drepturile persoanelor vizate

Orice persoana vizata ale carei date personale sunt prelucrate de Operator are urmatoarele drepturi in raport cu TOP AUTO:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea TOP AUTO ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz unui raspuns afirmativ, se va putea obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele respective. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul persoanei vizate de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea TOP AUTO. Dreptul la stergerea/eliminarea datelor („dreptul de a fi uitat”) semnifica dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care: se contesta exactitatea datelor prelucrate de Operator, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care TOP AUTO nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale TOP AUTO prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate. Pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate in raport cu TOP AUTO, se va transmite o cerere formulata in scris la sediul societatii din Bucuresti, Str. Targu Neamt, nr. 9, bl. MIIb8/5, sc. A, et. 7, ap. 32, Sectorul 6 sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa . In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri. Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp(at)dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputand depasi 5 ani de la momentul colectarii.

7. Modificarea Politicii de Confidentialitate

Daca este necesara o schimbare a prezentei Politici de Confidentialitate, TOP AUTO va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa privind prelucrarea datelor.